OVUR-Schema

OVUR-Schema:
'Een PowerPoint opstellen'

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORIËNTEREN
Wat moet ik doen?
Wat is het doen?


Voor je een presentatie maakt, denk je eerst na over hoe je de opdracht het best aanpakt. De volgende vragen kunnen je daarbij helpen:

 • Waarover zal het gaan?
 • Waarom wil ik dit schrijven? Wat is mijn schrijfdoel?
 • Welke informatie MOET ik geven?
 • Welke informatie WIL ik geven?
 • Waarop moet ik speciaal letten om tot een goed resultaat te komen?


VOORBEREIDEN
Hoe ga ik het doen?


1. Informatie opzoeken

De voorbereiding van een presentatie is erg belangrijk. Je kunt niet op één avond ‘even tussendoor' een presentatie maken. Je moet ruim van te voren informatie verzamelen. Alle nodige informatie kunnen jullie terugvinden binnen de rubriek ‘informatiebronnen'.

2. Een woordspin maken

Als je geschikte informatie binnen de rubriek ‘informatiebronnen' gevonden hebt, ga je het lezen. Meestal heb je veel te veel informatie. Voor jezelf moet je nu bepalen wat ij belangrijk vindt om te vertellen. Met die keuzes maak je een woordspin.Daarna maak je van de verschillende spinnenpoten hoofdstukjes (subhoofdstukjes). Die vormen de verschillende onderwerpen (onderdelen) van je presentatie.


 


UITVOEREN
Wat doe ik tijdens het maken van de presentatie?


1. Je tekst (uit)schrijven


Verzorg het schrijfproduct! Let in het bijzonder op:

 • De gebruikte woordenschat
 • Een logische opbouw van de tekst
 • Een correcte spelling


2. Je tekst in het PowerPoint-bestand plaatsen:

 • Komt het gekozen doel uit de verf?
 • Gebruik geen volzinnen, maar steekwoorden. Wees zo beknopt mogelijk
 • Maak de presentatie aantrekkelijk (prenten, animaties)
 • Aarzel zeker niet om hulp te vragen aan de leerkracht, als het gebruik van PowerPoint problemen oplevert.REFLECTEREN
Wat doe ik na het maken van de presentatie?


Je leest je presentatie na en beantwoordt voor jezelf een aantal vragen:

 • Heb ik rekening gehouden met mijn schrijfdoel?
 • Is mijn presentatie overtuigend/aantrekkelijk genoeg?
 • Heb ik rekening gehouden met mijn publiek?
 • Heb ik mijn dia's niet overladen met tekst?
 • Heb ik mijn taal aangepast aan mijn publiek?
 • Heb ik de informatie overzichtelijk geordend en de gekozen lay-out overal toegepast?
 • Heb ik alles juist geschreven?
 • Waar en wanneer heb ik problemen ondervonden?
 • Heb ik de juiste werkwijze gevolgd? Wat deed ik goed? wat had ik beter kunnen doen?